سابلیمینال و ذهن ناخودآگاه

آیا می خواهید باورهای منفی خود را تغییر دهید ، هرگونه افکار محدود کننده خود را از بین ببرید ، و خود را از الگوهای طولانی مدت تفکر که شما را در زندگی عقب می اندازد آزاد کنید؟

با پیامهای قدرتمند موجود در سابلیمینال می توانید دقیقاً این کار را انجام دهید .

اهداف شما چه هستند!

 پیام های موجود در سابلیمینال می توانند به شما در تغییر، در هر زمینه از زندگی مورد نظرتان کمک کند، آنها می توانند در به دست آوردن تغییرات ذهنی و جسمی پایدار بدون هیچ تلاشی به شما کمک کنند.

سابلیمینال ها چگونه کار می کند؟

با پیام های پنهان به تدریج پیشنهاداتی را به ذهن ناخودآگاه خود می فرستید تا باورهای خود ، روش های تفکر و حتی الگوهای رفتاری را بازنویسی کنید. این پیامها ذهن آگاهانه "منطقی" شما را دور می زنند ، بنابراین از هیچگونه مقاومت که معمولاً شما را عقب می اندازد ، دوری می کنید. به همین دلیل شما می توانید به روشهایی توسعه یابید که تنها با پیشرفت آگاهانه شخصی امکان پذیر نباشد.

برای رسیدن به هدف لازم هست ذهن انعطاف پذیر و مثبتی داشته باشید.

تغییرات بی حد و حصر است. شما می توانید برای تغییرات جسمی در جهت زیبایی، تناسب اندام و سلامتی استفاده کنید ، تا به هدف مورد نظر دست پیدا کنید.ذهن خود را بر موفقیت متمرکز کنید ، انگیزه خود را بهبود بخشید ، ظرفیت یادگیری خود را تقویت کنید و موارد بسیار دیگر!

ژوزف مورفی:

(هنگامی که ذهن ناخودآگاه ایده ای را پذیرفت شروع به اجرای آن می کند).