آیا سابلیمینال ها ایمن هستند؟

بله، سابلیمینال یک فناوری ایمن و قدرتمند برای برنامه ریزی مجدد ذهن ناخودآگاه هست، که سابلیمینال کلینیک مرجع تولید سابلیمینال فارسی در برنامه های خود از پیام های پنهان مثبت و قدرتمند برای تغییرات دائمی فقط استفاده نموده است