درباره سابلیمینال کلینیک بیشتر بدانید

مرجع تولید سابلیمینال فارسی به صورت فایل های صوتی قدرتمند برای تغییرات جسمی و ذهنی بهینه در شما می باشد.

فایل های صوتی ساخته شده به وسیله سابلیمینال کلینیک با به کار گیری جملات مثبت کاربردی و دقیق می باشد .

در این فایل های صوتی امواج بینورال یا تن های ایزوکرونیک با فرکانس های تاثیر گذار به کار برده شده که با شناور سازی ذهن ناخودآگاه شما، پذیرش پیام های پنهان مثبت سریعتر انجام می شود.

مدت زمان این فایل های صوتی ساخته شده ۱۰ دقیقه می باشد.