سابلیمینال چیست؟

فایل های سابلیمینال حاوی پیام های پنهان مثبت در ترکیب با موسیقی به ضمیر ناخوداگاه ارسال می شوند، که ضمیر خودآگاه شما قادر به شنیدن این پیام  ها نمی باشد بنابراین تکنولوژی استفاده شده در فایل های صوتی سابلیمینال با  کنار زدن ذهن تحلیل گر یا همان ضمیرخودآگاه مستقیماً به ضمیر ناخودآگاه  دسترسی پیدا کرده و مجدداً ذهن ناهوشیار را برنامه ریزی می کند. تا الگوهای ذهنی خود را برای تغییرات جسمی و ذهنی به صورت پایدار تغییر دهید.
لازم هست بدانید انسان موجودی تلقین پذیر می باشدو تلقین تاثیرفوق العاده ای روی او می گذارد.
همه انسانها با درجات مختلف تلقین پذیرند و ذهنیت افراد و انعطاف پذیری ذهنشان با هم فرق دارد و ما می توانیم با استفاده از تلقین در جهت مثبت برای تغییر خودمان اقدام کنیم و نیاز هست به ذهن فرصت پذیرش این پیام های پنهان یا همان تلقینات رو بدهیم لطفا در این مورد صبور باشید و انتظار تغییر یک شبه رو نداشته باشید و درجات تغییر و زمان در همه مثل هم نیست .
 در ضمن، گوش دادن به سابلیمینال به تنهایی کافی نیست بایستی باور کنیم که تلقین و تغییرات ناشی از تلقین امکان پذیر هست.
مهم هست که خود و شرایطتان را دوست داشته باشید و شکرگزار باشید و نیروی ایمان را در خود تقویت، و با ذهن مثبت سطح ارتعاشی اتان را بالا ببرید.