آیا می توانم به طور همزمان به چند فایل صوتی گوش دهم؟

بله شما می توانید از تعدادی از فایل های صوتی سابلیمینال که به آن نیاز دارید، استفاده کنید

اما توصیه می شود برای تاثیرگذاری سریعتر به ۳ الی ۴ فایل صوتی در طول روز گوش دهید.